ramot-hashavm real estate - english

תיווך רמות השבים 

כניסה ראשית, סלון מטבח, פינת אוכל, יחידת הורים

יחידת ההורים עם יציאה לבריכה