הוד השרון במערבית למכירה 1300/280 בנוי רק 9.5 מ שח