ברמות השבים למכירה 

270 מר בנוי על 750 מר מגרש 9.5 מ